Döwüji Hammer

 • Sideokarky dymdyrylan görnüşli ekskawator gidrawlik döwüji

  Sideokarky dymdyrylan görnüşli ekskawator gidrawlik döwüji

  Gidrawlik çekiç gidrawlik ekskawatoryň möhüm iş guralyna öwrüldi we käbir adamlar gazuw ýükleýjisine (iki iş bilen hem tanalýar) ýa-da ezmek üçin tigir ýükleýjisine gidrawliki çekiç gurarlar.gidrawlik döwüji, gidrawlik döwüji ýa-da gidrawlik döwüji diýilýär.Gidrawlik çekiç gidrawlik ekskawatoryň möhüm iş guralyna öwrüldi we käbir adamlar gazuw ýükleýjisine (iki iş bilen hem tanalýar) ýa-da ezmek üçin tigir ýükleýjisine gidrawliki çekiç gurarlar.gidrawlik döwüji, gidrawlik döwüji ýa-da gidrawlik döwüji diýilýär.
 • HB300 bilen ekskawator döwüjisi

  HB300 bilen ekskawator döwüjisi

  Çiseliň beýany Moil Point -Soft, çüýremedik we gaty gaýa (esasanam beton) - penetrokary aralaşmagy talap edýän materiallar - Çişleriň aşa köp saklaýan pin çukur geýimi Universal Tool -Haýsy ýerlerde çeňňek eşikleriniň aşa köp saklanýan ýeri -Soft we abraziw däl gaýa -General ýykylmagy beton H-Wedge Tool-döwükler bilen abraziw gaýalar - Buraw we partlama ulanyp bolmaýan programma üçin - Giriş derejesi pes materiallar Tekiz (Blunt) Tool -Hard roc ...
 • Ekskawator Gidrawlik Hammer döwüji

  Ekskawator Gidrawlik Hammer döwüji

  Döwüji gaty (gaýa ýa-da beton) desgalary ýykmak üçin ekskawatorda ýerleşdirilen güýçli zarba çekiçdir.Bu maksat bilen aýak bilen işleýän klapan bilen enjamlaşdyrylan ekskawatordan kömekçi gidrawlik ulgamy bilen üpjün edilýär.
 • Ekskawator Gidrawlik Earther burawy Earh deşik gazýan maşyn

  Ekskawator Gidrawlik Earther burawy Earh deşik gazýan maşyn

  Eartheriň güýçlendirijisi, esasan, rul ýükleýjilerinde, kiçi ýükleýjilerde, kiçi ekskawatorlarda, arka ýükleýjilerinde, teleskopik işleýjide, tigirli ýükleýjide we beýleki enjamlarda ulanylýan post deşik goşundylarynyň bir görnüşidir.
  Adatça gözleg we gözleg işlerinde, ýerüsti ýylylyk nasoslary, haýat, abadanlaşdyryş, agaç nahallary, Gowy içgysgynç, binýatlar, nurbat üýşmeleri oturtmak, polýus we mast enjamlary, ýol belgisi, ses päsgelçilikleri we ş.m. ulanylýar.
 • GT 40 45 53 üçin ekskawator gidrawlik döwüjiler çekiç öndürijisi

  GT 40 45 53 üçin ekskawator gidrawlik döwüjiler çekiç öndürijisi

  Gidrawlik döwüji çekiçler magdan gazmak, ýykmak, gurluşyk, karýer üçin ulanylýar. Olary ähli umumy gidrawliki ekskawatorlara, şeýle hem kiçi ekskawator we skid rul ýükleýji, arka ýükleýji, kran, teleskopik işleýji, tigir ýükleýji we başgalar üçin gurup bolýar. enjamlar.
 • Ekskawator Gidrawlik döwüji Hammer Çisel

  Ekskawator Gidrawlik döwüji Hammer Çisel

  1. Saýlanan çig mal - ýokary hilli agyr geýimlere çydamly polat
  2. Gidrawlik-gaz ulgamy, durnuklylygy ýokarlandyryň
  3. qualityokary hilli we çydamly köýnek bölekleri
  4. energyokary energiýa we täsir ýygylygy (ýokary öndürijilik)
  5. performanceokary öndürijilikli optimal gidrawlik birligi
  6. Pes tehniki hyzmat, az döwülmek, ömri uzak ulanmak
  7. Ygtybarly gurluş bilen doly ýapyk jaý
  8. Wibrasiýa we ses süpüriş ulgamy