Çelek diş we adapter

 • Galp çelek dişleri Wtih PC200RC PC300RC PC300TL PC400RC Komatsu ekskawatory üçin agyr ýük

  Galp çelek dişleri Wtih PC200RC PC300RC PC300TL PC400RC Komatsu ekskawatory üçin agyr ýük

  Galplyk, belli bir mehaniki aýratynlyklary, görnüşi we ululygyny almak üçin, metal boş ýasamak üçin ýasama maşyny ulanmak bilen plastiki deformasiýa döredýär.Galplyk arkaly, eriş prosesinde metaldan ýasalan boş kemçilikleri ýok edip biler, mikrostrukturany optimizirläp biler, doly metal akymyny saklap biler, şonuň üçin ýasamagyň mehaniki aýratynlyklary, adatça, şol bir guýma guýmakdan has gowudyr.Maşynyň möhüm bölekleri, köp ýük talap edýär we çynlakaý iş ýagdaýy ýasama böleklere degişlidir.
 • GE T ekskawator guýmak we çelek diş dişini ýasamak

  GE T ekskawator guýmak we çelek diş dişini ýasamak

  Pişik göni çalyşýan dişler we adapterler, HighSpec garyndy polatdan we ýylylykdan öndürilýär
  takyk aýratynlyklarymyza seredildi.Kompýuter dizaýny we derňewi ösüş etaplarynda ulanylýar
  her bölegi üçin laýyk fitnesi we iň amatly güýji üpjün ediň.Netijeli prosesler we “sungatyň ýagdaýy”
  tejribe hil bölekleriniň bäsdeşlik bahasyna mümkinçilik berýär.Öý metallurgiýa işgärleri we synag desgalary üpjün edýär
  taýýar önümlerimiziň hemmesinde hil we yzygiderlilik.Netijeler, gymmaty hödürleýän ýokary hilli geýim bölekleri
  müşderi her gezek.
 • Volvo Jcb Case Cat Komatsu Hitachi Kubota ekskawator çelek dişleri we adapter

  Volvo Jcb Case Cat Komatsu Hitachi Kubota ekskawator çelek dişleri we adapter

  Engerüsti çekiş gurallary ekskawatorlara, ýükleýjilere, buldozerlere we beýleki ýerüsti hereketlendiriji maşynlara berkidilen metaldan ýasalan gurallardyr.
 • Çelek dişleriniň we adapteriň ýasama prosesi

  Çelek dişleriniň we adapteriň ýasama prosesi

  Ekskawator çelek dişleri, adam dişleri ýaly gurluşyk tehnikasy üçin ekskawatoryň möhüm bölegi.Çelek dişleri elmydama adapter bilen berkidilýär.
 • 141-78-11253 dişleri 234-785-1121 satyjy maslahatlary satyň

  141-78-11253 dişleri 234-785-1121 satyjy maslahatlary satyň

  Galplykdan geçenden soň, metal gurluşy we mehaniki häsiýeti gowulaşyp biler.Asyl uly kristal we prizmatik hrustal däne inçe bolýar we deň derejede ownuk bolýar, soň bolsa suwuklyk, ýumşaklyk, howa köpügi we salnan şlak basylýar we gurluşy ýakyn we berk bolýar, bu metalyň plastisitini we mehaniki häsiýetini gowulandyrýar.Castöne guýma eseriniň mehaniki häsiýeti, şol bir materialyň beýleki ýasalan böleklerinden has erbetdir.Mundan başga-da, ýasamak metal süýüm gurluşynyň üznüksizligine göz ýetirip biler we süýümiň gurluşyny we daşky görnüşini birmeňzeş saklap biler, metal tertipli bolar we uzak ömri we gowy mehaniki eýeçiligi kepillendirer.Takyk galyp ýasamagyň usuly.sowuk metbugat, ýyly metbugat ýasama eser ýasamak bilen deňeşdirip bolmaýar.
 • Garyndy polat material PC400 ekskawator çelek dişleri ýokary hilli 2057019570 bilen gowy baha

  Garyndy polat material PC400 ekskawator çelek dişleri ýokary hilli 2057019570 bilen gowy baha

  Galplykdan geçenden soň, metal gurluşy we mehaniki häsiýeti gowulaşyp biler.Asyl uly kristal we prizmatik hrustal däne inçe bolýar we deň derejede ownuk bolýar, soň bolsa suwuklyk, ýumşaklyk, howa köpügi we salnan şlak basylýar we gurluşy ýakyn we berk bolýar, bu metalyň plastisitini we mehaniki häsiýetini gowulandyrýar.Castöne guýma eseriniň mehaniki häsiýeti, şol bir materialyň beýleki ýasalan böleklerinden has erbetdir.Mundan başga-da, ýasamak metal süýüm gurluşynyň üznüksizligine göz ýetirip biler we süýümiň gurluşyny we daşky görnüşini birmeňzeş saklap biler, metal tertipli bolar we uzak ömri we gowy mehaniki eýeçiligi kepillendirer.Takyk galyp ýasamagyň usuly.sowuk metbugat, ýyly metbugat ýasama eser ýasamak bilen deňeşdirip bolmaýar.
 • PC200 ekskawator çelek ökjeli kelläni sat

  PC200 ekskawator çelek ökjeli kelläni sat

  Galplykdan geçenden soň, metal gurluşy we mehaniki häsiýeti gowulaşyp biler.Asyl uly kristal we prizmatik hrustal däne inçe bolýar we deň derejede ownuk bolýar, soň bolsa suwuklyk, ýumşaklyk, howa köpügi we salnan şlak basylýar we gurluşy ýakyn we berk bolýar, bu metalyň plastisitini we mehaniki häsiýetini gowulandyrýar.Castöne guýma eseriniň mehaniki häsiýeti, şol bir materialyň beýleki ýasalan böleklerinden has erbetdir.Mundan başga-da, ýasamak metal süýüm gurluşynyň üznüksizligine göz ýetirip biler we süýümiň gurluşyny we daşky görnüşini birmeňzeş saklap biler, metal tertipli bolar we uzak ömri we gowy mehaniki eýeçiligi kepillendirer.Takyk galyp ýasamagyň usuly.sowuk metbugat, ýyly metbugat ýasama eser ýasamak bilen deňeşdirip bolmaýar.
 • ekskawator çelek gaýa polat çelek dişleri

  ekskawator çelek gaýa polat çelek dişleri

  Grounder bilen gyzyklanýan gurallarymyz, dürli programmalar üçin zerur öndürijiligi we berk berkligi üpjün etmek üçin döredildi.Güýç, iň köp könelişen ömri we ýokary döwülmegine garşylyk üçin öndürilen GET komponentlerimiz has az wagtyň dowamynda has köp material göçürýär.Dozerlerden, ekskawatorlardan, skidsterlerden we başga-da agyr enjamlaryň ähli önümleri we modelleri üçin çelek dişlerini we kesiş gyralaryny hödürleýäris.
 • ekskawatorlaryň we ýükleýjileriň ähli önümlerine we modellerine laýyk gelýän gurluşyk çelek dişleri

  ekskawatorlaryň we ýükleýjileriň ähli önümlerine we modellerine laýyk gelýän gurluşyk çelek dişleri

  Ekskawator çelek dişleri, adam dişlerine meňzeş ekskawatoryň möhüm sarp edilýän bölegi, çelek diş bazasynyň we ujunyň utgaşmasydyr, ikisi çeňňek diş bilen birikdirilýär, sebäbi çelek diş köýneginiň şowsuz bölegi çalşylýança ujy.
 • 20GPE / 30GPE / 40GPE / 55GPE / 65GPE / 80GPE üçin Volvo çelek dişleri

  20GPE / 30GPE / 40GPE / 55GPE / 65GPE / 80GPE üçin Volvo çelek dişleri

  1. Çelek diş materiallary bar: Uglerod polat, garyndy polat (ýokary marganes polat, ýokary hrom polat we ş.m.)
  2. Galyplary gaýtadan işlemek bar: Greenaşyl gum ýa-da rezin çäge guýmak.
  3. Çelek dişleri söndürmek we gyzgyn bejermekde.Çelek dişlerimiziň gowy fiziki öndürijiligi bar we uzak wagtlap ulanylyp bilner.
 • 6Y6335 satyň Diş çelek adapter ekskawator çelek diş diş diş dişleýji

  6Y6335 satyň Diş çelek adapter ekskawator çelek diş diş diş dişleýji

  Galplykdan geçenden soň, metal gurluşy we mehaniki häsiýeti gowulaşyp biler.Asyl uly kristal we prizmatik hrustal däne inçe bolýar we deň derejede ownuk bolýar, soň bolsa suwuklyk, ýumşaklyk, howa köpügi we salnan şlak basylýar we gurluşy ýakyn we berk bolýar, bu metalyň plastisitini we mehaniki häsiýetini gowulandyrýar.Castöne guýma eseriniň mehaniki häsiýeti, şol bir materialyň beýleki ýasalan böleklerinden has erbetdir.Mundan başga-da, ýasama metal süýüm gurluşynyň üznüksizligine göz ýetirip, süýümiň gurluşyny we daşky görnüşini birmeňzeş saklap biler, metal tertipli bolar we uzak ömri we gowy mehaniki eýeçiligi kepillendirer.Takyk galyndy ýasamagyň usuly.sowuk metbugat, ýyly metbugat ýasama eser ýasamak bilen deňeşdirip bolmaýar.
 • Qualityokary hilli 8E6208 / 8E6209 ekskawator çelek dişleri / dişleri

  Qualityokary hilli 8E6208 / 8E6209 ekskawator çelek dişleri / dişleri

  1. Çelek diş materiallary bar: Uglerod polat, garyndy polat (ýokary marganes polat, ýokary hrom polat we ş.m.)
  2. Galyplary gaýtadan işlemek bar: Greenaşyl gum ýa-da rezin çäge guýmak.
  3. Çelek dişleri söndürmek we gyzgyn bejermekde.Çelek dişlerimiziň gowy fiziki öndürijiligi bar we uzak wagtlap ulanylyp bilner.
12Indiki>>> Sahypa 1/2