Gidrawlik bölekleri

 • Qualityokary hilli ekskawator ätiýaçlyk şaýlary

  Qualityokary hilli ekskawator ätiýaçlyk şaýlary

  Ekskawatorda, ekskawatoryň öýi bilen ekskawatoryň aşagyndaky arabanyň arasynda keseligine oturdylan halka ýerleşýär we özboluşly dizaýny, ekskawatoryň öýüne we goşundylaryna öýe berkidilen hereketlendirijiniň kömegi bilen çäksiz tegelek aýlanmaga mümkinçilik berýär.
 • Sary gara mämişi bilen ekskawator swing motorly aýlawly gidrawlik motor

  Sary gara mämişi bilen ekskawator swing motorly aýlawly gidrawlik motor

  Aşakdaky ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edip bileris:
  Gidrawlik bölekleri: gidrawlik nasos, esasy klapan, gidrawlik silindr, soňky hereketlendiriji, syýahat motory, swing maşynlary, swing motor, radiator we ş.m.
  Diş bölekleri: reduktor, dişli guty, daşaýjy guty, mil we ş.m.
  Dwigatel bölekleri: Piston, Liner, Piston halkasy, esasy podşipnik, birikdiriji çybyk podşipnik, suw nasosy, turbo güýçlendiriji, krank mil, kamsa, silindr korpusy, silindr kellesi, kassetanyň kellesi, gazet toplumy we ş.m.
  Elektrik bölekleri: gazly motor, solenoid klapan, tizlik datçigi, suw temperaturasynyň datçigi, motor pozisiýasy, ýanýan solenoid klapan we ş.m.
  Gämi gatnaw bölekleri: yz rolikleri, daşaýjy rolik, pyçak, öň işleýän, aýakgap, ýodajyk baglanyşygy, dartyş çeşmesi we ş.m.
  Beýleki bölekler: çelek, gyrymsy, gysgyç, möhür toplumy, süzgüç, taksi we ş.m.
 • Ekskawator gidrawlik bölekleri R385 R420 R450LC-7 Boom gol çelek silindri

  Ekskawator gidrawlik bölekleri R385 R420 R450LC-7 Boom gol çelek silindri

  Şol sanda Hitachi, Komatsu, Koblco, Carter, Sumitomo, Daewoo (Doosan), Hyundai, Kato, Samsung ekskawatorlary we othe üçin ulanylýan Boom silindrini, Arm silindrini we Çelek silindrini öz içine alýar.

  markalary.müşderiniň nusgalaryna we maglumatlaryna görä ýörite işlenip bilner.
 • Hytaý Doosan DH150LC-7 DH200-5 DH210W DH215-7 Önümçilik

  Hytaý Doosan DH150LC-7 DH200-5 DH210W DH215-7 Önümçilik

  Öldüriji enjam aýlanýan stoldan, pyçakdan we pyçak mehanizminden durýar.Örtükli rulmanyň daşky ýaryşy boltlar bilen aýlanýan stol bilen, içki ýaryş dişler bilen aşaky çarçuwalar bilen baglanyşdyrylýar we içerki we daşarky ýaryşlaryň arasynda togalanýan jisimler ýerleşdirilýär.Aýlanýan stolda hereket edýän ekskawator iş enjamynyň wertikal ýük, gorizontal ýük we agdaryş pursaty daşarky ýaryş, togalanýan element we pyçakly içki ýaryş arkaly aşaky çäklere geçirilýär.Öldüriji mehanizmiň jaýy aýlanýan stoluň üstünde berkidilen we pyçakly dişli, pyçagyň içki ýaryşynda halka dişli bilen örtmek üçin ulanylýar.Çeňňek öz okunda aýlanyp ýa-da aýlanýan stoluň merkezi çyzygynda aýlanyp biler.Aýlanma mehanizmi işleýän mahaly, aýlanýan stol şassä görä aýlanar.
 • Ekskawator çalyşýan bölekleri ZX120 SH200 R355-7 PC220-7 üçin ekskawator çalyşmagy azaltmak Assy dişli gutusy

  Ekskawator çalyşýan bölekleri ZX120 SH200 R355-7 PC220-7 üçin ekskawator çalyşmagy azaltmak Assy dişli gutusy

  Swing sürüjisi reduktor dişli gutusy, ekskawatoryň ýokarsyny şassidäki aýlaw dişli podşipnik bilen aýlaýar.

  Aýratynlyklary: Heavy Duty Swing Drives täzeden gurmak we gaýtadan ulanmak üçin niýetlenendir.Aşakdaky dişli komponentler swing hereketlendirijisine girýär: gün dişli, planeta dişli, iňňe göteriji, rolikli göteriji, daşaýjy, gysgyçly gysgyç, gysgyçly dişli, ýag möhüri, halka dişli, swing jaýy.
 • Gidrawlik dişli nasos çalyşmak

  Gidrawlik dişli nasos çalyşmak

  Gidrawlik nasoslary öndürmekde ýöriteleşýäris, şol sanda: Gidrawlik dişli nasoslar, porşen nasoslary, awtoulag nasoslary, gidrawlik hereketlendirijiler, gidrawlik nasos bölekleri, klapanlar.
 • CAT HITACHI KOMATSU Gidrawlik nasos Dolandyryş klapan Finail sürüjisi Swing gurnama

  CAT HITACHI KOMATSU Gidrawlik nasos Dolandyryş klapan Finail sürüjisi Swing gurnama

  Gidrawlik bölekleri: gidrawlik nasos, esasy klapan, gidrawlik silindr, soňky hereketlendiriji, syýahat motory, swing maşynlary, swing motor, radiator we ş.m.
 • CAT swing halkasy eňňit halka ekskawator gidrawlik bölekleri 148-4741 136-2884 227-6081

  CAT swing halkasy eňňit halka ekskawator gidrawlik bölekleri 148-4741 136-2884 227-6081

  Ingeňil rulman ýa-da halka halkasy, adatça agyr, ýöne haýal öwrülýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlaw elementi bolup, köplenç adaty kran, swing howly ýa-da şemal öwüsýän platforma ýaly gorizontal platforma bolup durýar. keseligine ok degirmeni.
 • Syýahat dişli gutusy HITACHI EX200-2

  Syýahat dişli gutusy HITACHI EX200-2

  “Travel Gearbox” “HITACHI” ekskawatorynyň aşagyndaky ulag.Bölek ady bar, syýahaty azaltmak assy.Bu ekskawatoryň ätiýaçlyk bölegi
 • Swing Reducer SM220 Hyundai R200 R210 R220-5 ekskawator üçin agramy 280kg
 • Gyzgyn satuw Ex200-5 ekskawator ýeňli aýlawly halka

  Gyzgyn satuw Ex200-5 ekskawator ýeňli aýlawly halka

  Ingeňil rulman ýa-da öldürilen halka, adatça agyr, ýöne haýal öwrüliýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlaw togalanýan elementdir, köplenç adaty kran, swing howly ýa-da şemal ýaly gorizontal platforma. keseligine ok degirmeniniň platformasy.
 • Sany SY135 Gidrawlik nasosy Kawasaki nasosy K3V63DT-9P0H Maks tizligi 2600

  Sany SY135 Gidrawlik nasosy Kawasaki nasosy K3V63DT-9P0H Maks tizligi 2600

  Nasosyň / hereketlendirijiniň / ekskawatoryň (we ş.m.) dürli gidrawlik ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmagy teklip edip bileris.

  Zarýad nasosy, kartrij toplumy, aýlaw topary, porşon aýakgapy, silindr blok, klapan plastinka, saklaýjy plastinka, top gollanmasy, hereketlendiriji wilka, ýuwulýan plastinka, basgyç, halka, arka gapak, eýer podşipnik, oturgyç ýaly bölekleri teklip edýäris. , möhür we ş.m., ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3