Beýleki bölekler

 • Doosan SD310 ýükleýjisi üçin Doosan ýükleýji ätiýaçlyk şaýlary ýükleýji dwigateli ýangyç süzgüji 400403-00222

  Doosan SD310 ýükleýjisi üçin Doosan ýükleýji ätiýaçlyk şaýlary ýükleýji dwigateli ýangyç süzgüji 400403-00222

  Kompaniýamyz ekskawator üçin ätiýaçlyk şaýlary boýunça hünärmen: CAT, Kato, komatsu, Hitachi, Volvo, Doosan, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Sany, Liugong, Xugong we ş.m.
  We esasy önümlerimiz: Gidrawlik nasos, syýahat motory, swing motor, dolandyryş klapan, reduktor, dişli guty, hereketlendiriji bölekleri we ş.m.
 • “CATERPILLAR 415” satylýan kiçi traktorly arka ýükleýji

  “CATERPILLAR 415” satylýan kiçi traktorly arka ýükleýji

  Kiçijik arka ekskawator aýratynlyklary, asyl ýük funksiýasynyň täsir etmezligini üpjün etmek üçin belgi transporty, gazuw böleginiň eplenýän agramy, gazuw-agtaryş böleginiň şassi goldawy, iki bölek biri-birine täsir etmeýär, ýöne biri-birine kömek edip biler. Güýç esasan Dört silindrli 490 hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan, 50 at güýjünden gowrak, energiýa tygşytlaýjy we täsirli, ýeterlik kuwwatly 30% gazyk adaty gazuw-agtaryş bolup biler. Gazuw-agtaryş, ýüklemek we çalşylanda oturgyç islendik wagt aýlanýar, giň göz we ýönekeý iş .Şassi bölegi izuzu agram okuny kabul edýär, dört tigirli hereketlendiriji geçelgesi gowy bolan in engineeringener tekerleri bilen enjamlaşdyrylandyr.
 • KOMATSU ekskawatory üçin başlangyç

  KOMATSU ekskawatory üçin başlangyç

  Söwda hyzmaty toparyndan soň berk tehniki gözleg we güýjümiz bar we ulanyjylaryň köpüsine 100% hünärli we täsirli motor çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Önümimiz Doosan Daewoo, Cummins, Carter, NISSAN, Hino, Mitsubishi, Komatsu, Yanmar, Isuzu, Deutz we Kubota we ş.m. ýaly 30 görnüşli hereketlendiriji modellerine degişlidir, ýurtda we bütin dünýäde meşhurlyk gazandy.
 • Gaznanyň düýbüni tutmak üçin gaýa buraw buraw çelekleriniň dişleri

  Gaznanyň düýbüni tutmak üçin gaýa buraw buraw çelekleriniň dişleri

  Buraw çelekleriniň dişleri (Buraw buraw kesiş gurallary, Tegelek kesiji bölek, Tegelek çeňňek), buraw burawlary, gaty diwar, suw guýulary burawlamak, çukur gazmak, gazmak we tunellemek üçin güýçlendirijileriň dişlerini ýyrtmak, buraw çelekleri we esasy çelekler hökmünde ulanylýar.
 • “Sany Crane Road” maşynlary üçin tigirli ýükleýji “Zoomlion Crane” we “Liugong Wheel Loader” üçin elektron çişiriji pedal

  “Sany Crane Road” maşynlary üçin tigirli ýükleýji “Zoomlion Crane” we “Liugong Wheel Loader” üçin elektron çişiriji pedal

  Oturdyjy dolandyryş / elektrik tizlendiriji pedaly ECU hereketlendirijisine signal berýär we ECU hereketlendirijiniň tizligini gözegçilikde saklamak üçin elektron gazyň signalyna görä ýangyç üpjünçiligini üýtgedýär.
 • Buraw maşynyny burawlamak üçin aşagyndaky ulaglary yzarlaň

  Buraw maşynyny burawlamak üçin aşagyndaky ulaglary yzarlaň

  Ainerine baglylykda dürli buraw desgalarynyň birini saýlap bilersiňiz: aýlawly buraw desgalary, zarba buraw desgalary, deşikli buraw desgalary, ýokarky çekiç buraw desgalary (ýokary çekiç bilen) we ş.m.
 • komatsu Hitachi Katerpillar Kato Kobelco Daewoo hyundai Sumitomo Sanyi Solenoid klapan

  komatsu Hitachi Katerpillar Kato Kobelco Daewoo hyundai Sumitomo Sanyi Solenoid klapan

  Ekskawatoryň solenoid klapanynyň roly näme?
  1. Ekskawatoryň solenoid klapany ekskawatoryň suwuklygyny dolandyrmak üçin ulanylýan awtomatiki esasy komponentdir.Hereketlendirijä degişlidir we gidrawlik we pnewmatik bilen çäklenmeýär.Senagat dolandyryş ulgamlarynda gurşawyň ugruny, akymyny, tizligini we beýleki parametrlerini sazlamak üçin ulanylýar.
  2. Solenoid klapan islenýän dolandyryşa ýetmek üçin dürli zynjyrlar bilen hyzmatdaşlyk edip biler we dolandyryşyň takyklygy we çeýeligi kepillendirilip bilner.Solenoid klapanlaryň köp görnüşi bar.Dolandyryş ulgamynyň dürli pozisiýalarynda dürli solenoid klapanlar rol oýnaýar.Iň köp ulanylýanlar barlag klapanlary, howpsuzlyk klapanlary, ugrukdyryjy dolandyryş klapanlary, tizligi dolandyryş klapanlary we ş.m.
 • Kobelco Komatsu howa süzgüji / ekskawator howa süzgüji 600-185-5100 6I2503 6I2504

  Kobelco Komatsu howa süzgüji / ekskawator howa süzgüji 600-185-5100 6I2503 6I2504

  Howa arassalaýjyda esasy we ikinji derejeli gury süzgüç elementi bar (3-54-nji surat).Howa süzgüçiniň çäklendiriji görkezijisi, süzgüçlere hyzmat etmegiň zerurdygyny operatora duýduryş bermek üçin howa süzgüçli jaýyň yzky böleginde ýerleşýär.Howa süzgüçiniň çäklendiriji görkezijisinde gyzyl zolak peýda bolanda, kompressory goraň we süzgüçlere hyzmat ediň.
 • Krank miliniň podşipnigi

  Krank miliniň podşipnigi

  Dwigatel bölekleri: Piston, Liner, Piston halkasy, esasy podşipnik, birikdiriji çybyk podşipnik, suw nasosy, turbo güýçlendiriji, krank mil, kamsa, silindr korpusy, silindr kellesi, kassetanyň kellesi, gazet toplumy we ş.m.
 • Fan Blade 6 deşik 10 ýaprak, ekskawator we buldozer üçin sowadyjy fan

  Fan Blade 6 deşik 10 ýaprak, ekskawator we buldozer üçin sowadyjy fan

  Komatsu Zoomlion Kubota Shantui Sumitomo Hitachi SANY Hyundai LiuGong Volvo Doosan JCB XGMA Katerpillar Lonking XCMG ekskawatory üçin GT janköýer programmasy
 • Hytaýda öndüriji gidrawlik ekskawator dwigateli bölekleri

  Hytaýda öndüriji gidrawlik ekskawator dwigateli bölekleri

  Hyundai ekskawatorlary üçin arassalaýjy / işleýiş ýumşadyjy ulgamymyz, uly magdan küreklerine çenli kiçi peýdaly enjamlar üçin elýeterlidir.Ululygyň we görnüşiň doly görnüşi ähli meşhur ekskawatorlara, ýükleýjilere we buldozerlere we dürli programmalara laýyk geler.Şol aşaky bölekleri täze asyl, OEM, täzeden gurlan, gaýtadan işlenen we çalyşýan bölekler bilen üpjün edýäris.
 • PC220-7 PC220-8 PC200-8 üçin HOT satýan Komatsu ekskawatorlary howa süzgüji

  PC220-7 PC220-8 PC200-8 üçin HOT satýan Komatsu ekskawatorlary howa süzgüji

  Howa süzgüji, hereketlendirijä arassa howany üpjün etmek, ýanmagy has doly we howa ulgamyny arassalamak üçin howadaky dürli hapalary süzýär.Hiliň howa süzgüji, hereketlendirijiniň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin möhüm komponentlerdir.GT süzgüçleri ýokary hilli howa süzgüçleri, süzgüçler we esbaplar bilen üpjün edilýär, ähli görnüşli söwda ulaglarynda, ýolagçy awtoulaglarynda, gurluşyk tehnikalarynda, magdançylyk tehnikalarynda, generatorlarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Iň ösen tehnologiýa, ýokary hilli çig mal ulanyp, GT süzgüji, dürli müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin howa süzgüçini dizaýn edýär.
12Indiki>>> Sahypa 1/2