Pin & Bushing

 • KOMATSU PC100 PC120 PC150 PC200 PC300 ekskawator çelek çüýleri we çişler

  KOMATSU PC100 PC120 PC150 PC200 PC300 ekskawator çelek çüýleri we çişler

  Çelek çeňňekleri we gyrymsylyk, ekskawator çelek goşundylary üçin köýnek.

  Çelek gyrymsylary üçin dürli materiallar bar.45 # uglerod polat, 40Cr we 20CrMnTi olar üçin esasan üç materialdyr.

  Çig maldan başga-da, ýylylygy bejermek onuň hili üçin hem möhümdir.
 • Gowy hilli ekskawator çelek çüýleri we pyçaklar

  Gowy hilli ekskawator çelek çüýleri we pyçaklar

  Hil gözegçiligi çig mal satyn almakdan başlap, dürli işleýiş ýörişine çenli ahyrky gaplama çenli berk ýerine ýetirilýär.
 • D6C dozer track pinini we 4M5989 4M5991 üçin satyň

  D6C dozer track pinini we 4M5989 4M5991 üçin satyň

  Trackolumyzyň artykmaçlygy we gyrymsylygy
  1. Gaty materiallar üçin iň az sürtülme koeffisiýenti
  2. Bejeriş mugt we öz-özüni ýaglamak
  3. Iň pes taýajyk effekti
  4. Mutlak gury işlemek we durnuklylyk üçin ýokary pU (PV)
  5. Gyrasy ýüklemäni öz üstüne alýar we ýalňyşlygyň öwezini dolýar
  6. Sesi ýok edýär
  7. Wibrasiýa nemlendirmek
  8. Suwuň siňdirilmegi ýok
  9. Ajaýyp eşiklere garşylyk
  10. Temperatura çydamly
 • Qualityokary hilli buldozer we ekskawator ýol baglanyşygy, esasy pin satyň

  Qualityokary hilli buldozer we ekskawator ýol baglanyşygy, esasy pin satyň

  1) döwülmäge garşylyk
  Tohum üçin, ýylylyk arassalanylandan soň, içerki gatylygy we daşarky garşylygy kepillendirmek üçin ýerüsti bejergini ediň.
  2) Geýmezlik
  Çeňňek üçin, ýylylyk arassalanylandan soň, içerki gatylygy we daşarky ýadawlygy üpjün etmek üçin ýerüsti çişiriň.
  3) Hil we baha siziň üçin gowy. ITM kompaniýasy üçin iň gowy üpjün ediji.
 • ekskawator we buldozer çelek çeňňekleri we gabyklar we baglanyşyk baglanyşygy

  ekskawator we buldozer çelek çeňňekleri we gabyklar we baglanyşyk baglanyşygy

  Bu, ilkinji nobatda, bir taraplaýyn eşikler we pyçaklar bu bölekleri “öwürmäge”, 180 gradus aýlanmaga we pyçaklar soňuna süýşürmäge mümkinçilik berýär - içerde we daşarda iş ýerlerine täze ýüzler getirýär.Aýlanmak ýol meýdançasyny dikeldýär we zynjyrlaryň baglanyşyklara we rulonlara üns berilýänçä dowam etmegini üpjün edip, ulaglaryň ömrüni uzaldyp biler.
 • XMGT Ekskawator we buldozer üçin çeňňekleri we pyçaklary yzarlaň

  XMGT Ekskawator we buldozer üçin çeňňekleri we pyçaklary yzarlaň

  Gatnaşyk, gaty ISO ulgamyna laýyk gelýärkä, gatylaşdyryş ulgamy we söndüriji ulgam sepmek arkaly kabul edilýär.Bölümiň iň agyr iş şertlerinde-de ajaýyp könelişme garşydygyna ynanyp bileris.
  Gurnama ölçegleriniň takyklygyny üpjün etmek üçin her bir komponentiň takyklygyny we takyklygyny üpjün etmek üçin gaýtadan işlemek, burawlamak, ýüplemek we üwemek ýaly amallary ýerine ýetirmek üçin öňünden işleýän merkezi, keseligine we dik CNC işleýşini ulanýarys.Bu, her bir komponentiň ömrüni ulaltmak we sagatda önümçilik çykdajylaryny azaltmak.
 • Ekskawator E320 BOCIN CADENA ýol baglanyşygy 58,6 * 36.3 * 134,6 oem no1171371

  Ekskawator E320 BOCIN CADENA ýol baglanyşygy 58,6 * 36.3 * 134,6 oem no1171371

  Gözegçilik edilýän ulaglar üçin ýerüsti komponentleri, ýerüsti hereketlendiriji enjamlaryň abatlanylýan enjamlaryny düýpli bejermek üçin enjamlar we içerki ýangyç hereketlendirijilerini gaýtadan işlemek üçin maşyn gurallaryny öndürmekde ýöriteleşen uly öndüriji.