Süzgüçler

 • Doosan SD310 ýükleýjisi üçin Doosan ýükleýji ätiýaçlyk şaýlary ýükleýji dwigateli ýangyç süzgüji 400403-00222

  Doosan SD310 ýükleýjisi üçin Doosan ýükleýji ätiýaçlyk şaýlary ýükleýji dwigateli ýangyç süzgüji 400403-00222

  Kompaniýamyz ekskawator üçin ätiýaçlyk şaýlary boýunça hünärmen: CAT, Kato, komatsu, Hitachi, Volvo, Doosan, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Sany, Liugong, Xugong we ş.m.
  We esasy önümlerimiz: Gidrawlik nasos, syýahat motory, swing motor, dolandyryş klapan, reduktor, dişli guty, hereketlendiriji bölekleri we ş.m.
 • Kobelco Komatsu howa süzgüji / ekskawator howa süzgüji 600-185-5100 6I2503 6I2504

  Kobelco Komatsu howa süzgüji / ekskawator howa süzgüji 600-185-5100 6I2503 6I2504

  Howa arassalaýjyda esasy we ikinji derejeli gury süzgüç elementi bar (3-54-nji surat).Howa süzgüçiniň çäklendiriji görkezijisi, süzgüçlere hyzmat etmegiň zerurdygyny operatora duýduryş bermek üçin howa süzgüçli jaýyň yzky böleginde ýerleşýär.Howa süzgüçiniň çäklendiriji görkezijisinde gyzyl zolak peýda bolanda, kompressory goraň we süzgüçlere hyzmat ediň.
 • PC220-7 PC220-8 PC200-8 üçin HOT satýan Komatsu ekskawatorlary howa süzgüji

  PC220-7 PC220-8 PC200-8 üçin HOT satýan Komatsu ekskawatorlary howa süzgüji

  Howa süzgüji, hereketlendirijä arassa howany üpjün etmek, ýanmagy has doly we howa ulgamyny arassalamak üçin howadaky dürli hapalary süzýär.Hiliň howa süzgüji, hereketlendirijiniň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin möhüm komponentlerdir.GT süzgüçleri ýokary hilli howa süzgüçleri, süzgüçler we esbaplar bilen üpjün edilýär, ähli görnüşli söwda ulaglarynda, ýolagçy awtoulaglarynda, gurluşyk tehnikalarynda, magdançylyk tehnikalarynda, generatorlarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Iň ösen tehnologiýa, ýokary hilli çig mal ulanyp, GT süzgüji, dürli müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin howa süzgüçini dizaýn edýär.
 • 330D 336D ekskawator AF25437 AF25756 1421339 1525266 1421404 ekskawator süzgüji

  330D 336D ekskawator AF25437 AF25756 1421339 1525266 1421404 ekskawator süzgüji

  “AirFilter” -iň artykmaçlyklary-“Komatsu” howa süzgüji
  Daşary ýurtdan getirilen ýokary hilli materiallary, ýokary takyklygy, ýokary tozan saklaýyş ukybyny, gowy geçirijiligini, durnukly öndürijiligini ulanmak.

  Filörite süzgüçli kagyz nagyş tehnologiýasy, birmeňzeş, dik we tekiz buklaň, has köp eplenýär, süzgüç meýdany köpelýär

  Öňdebaryjy tor gulplama tehnologiýasy bilen, galyň tor bilen hiç hili gabyk, pos ýok, gatylygy has güýçli, süzgüç kagyzyny şikeslerden gorap bilýär grid we kiçijik tor bilen bölejikleriň içerine girmeginiň öňüni alyp biler.