Gämi bölekleri

 • KATERPILLAR Buldozer D10N / R / T D9N / R / T Gämi bölekleri

  KATERPILLAR Buldozer D10N / R / T D9N / R / T Gämi bölekleri

  Katerpillar D10T buldozerleri, esasan, ýol kesimlerini gazmak, kenarlary gurmak, arka çukurlary gurmak, päsgelçilikleri aýyrmak, gary arassalamak we ýeri tamamlamak we ş.m. ulanylýar. Şeýle hem gysga aralyga boş materiallary ýuwmak we ýygnamak amallaryny tamamlap biler.
 • KOMATSU we CATERPILLAR leeke we goşa baýdakly rolik

  KOMATSU we CATERPILLAR leeke we goşa baýdakly rolik

  Programma baglylykda, köp sanly dozer we ekskawator roliklerinden saýlap bilersiňiz:
  Standart, ýeke flanes we goşa flanes: standart rulolar üçin
  PLUS, leeke flanes we goşa flanes: basgançak çuňlugy we flanes beýikligi bilen.Içerki çalgy bilen dizaýn edilen we öndürilen.
 • El tren de rodaje parte el grupo de segmentos de rueda dentada de excavadora D65 D85 D155

  El tren de rodaje parte el grupo de segmentos de rueda dentada de excavadora D65 D85 D155

  “El grupo de segmentos de bulldozer presenta una dureza de hasta 20 mm de profundidad, gracias a la excelencia del proceso de tratamiento termico.

  “Fabric bajo un control de calidad constante durante la producción”, “fabricados con buenos materiales y mecanizado de precisión”.
 • KOMATSU Idler 14X-30-00113 Buldozer D65EX-12 üçin

  KOMATSU Idler 14X-30-00113 Buldozer D65EX-12 üçin

  Komatsu 14X-30-00113 D65EX-12 maşynlary üçin Idler.Bu asyl Komatsu ätiýaçlyk şaýy.
 • 5.00-12 6.00-12 6.00-14 6.00-16 Oba hojalygy traktor tekerleri satylýar

  5.00-12 6.00-12 6.00-14 6.00-16 Oba hojalygy traktor tekerleri satylýar

  Oba hojalygy tekerleri has uly ýük göterijiligi, çekilmegi, könelmegine garşylygy, göz ýaşardyjylygy we dürli oba hojalygynyň şertlerine uýgunlaşyp bilýän tekerleri talap edýär.Maragly oba hojalyk tekerleri R-1 12.4-28 teker 8 PLY W11 rim 1260mm diametri gowy çekişli traktorlarda we beýleki oba hojalyk tehnikalarynda giňden ulanylýar we hil kepilligi, ýokary hilli we arzan bahasy bilen müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär.
 • Komatsu ekskawator we buldozer üçin bölekleri ätiýaçlandyrýar

  Komatsu ekskawator we buldozer üçin bölekleri ätiýaçlandyrýar

  GT kompaniýasy awtoulag gatnaw böleklerinde ýöriteleşendir (ýol rolik, daşaýjy rolik, işsiz, pyçak, dartyş bahar assy, ​​aýakgap, ect
 • Dozer Undercarriage Forging Segment Topary

  Dozer Undercarriage Forging Segment Topary

  Tehniki talaplar
  1, guýma önümçiligi talaplara we çyzgylara laýyklykda öndürilmelidir
  2, Içki stresleri ýok etmek üçin iş bölegi dakylýar, ýerüsti gum arassa bolmaly. Diş dişleri standartlara görä, ýalňyşlyk ± 5 aralykda gözegçilik edilmelidir.
  3, HRC30-36 ýylylyk bejergisiniň modulýasiýasy, ýerüsti ýygylygy söndürmek, HRC48-HRC54-iň üstki gatylygyny peseltmek, 5-9mm gaty gatlagy, HRC28 ýa-da ondanam köp gatylygy, M4-6 tapgyrlaryna ýetmek üçin gaty gatlak mikrostrukturasy.
  4, mehaniki dartyş güýji & N / mm²> 620, hasyl güýji & N / mm 2> 375.
 • Katerpillar ekskawatory we buldozer ätiýaçlyk şaýlary

  Katerpillar ekskawatory we buldozer ätiýaçlyk şaýlary

  Zynjyrlary, rezin yzlary, aşaky rulonlary, iň ýokary rulonlary, pürsleri, işleýänleri, gaýtadan işleýän çeşmeleri, boltlary we hozlary yzarlaň we gurçuk üçin baglanyşyk boltlaryny bölüň
 • Ekskawator we Dozer üçin çalyşma rolik aşaky rolik

  Ekskawator we Dozer üçin çalyşma rolik aşaky rolik

  Takyk ýasalansoň, rolikleriň üstki gatylygy HRC 52-58, söndürmegiň çuňlugy 5-8 mm.Daşky bedeniň we içki bedeniň dowamly täsir garşylygyna we ýerüsti könelişme garşylygyna eýe bolmagyny üpjün etmek üçin, möhürleýiş ýerine ýetirijiligi ajaýyp we yz rolikleri tehniki taýdan erkin bolmazlygy üçin ýokary hilli ýüzýän möhür ulgamy kabul edilýär. .
 • HITACHI OEM Sprocket EX200 Excacator ätiýaçlyk şaýlary EX100 EX300

  HITACHI OEM Sprocket EX200 Excacator ätiýaçlyk şaýlary EX100 EX300

  Sprocket zynjyr dişleri bilen örtülen tigir, zynjyrda ýa-da kabelde takyk pyçakly blok bilen işlemek üçin ulanylýar: hereketi geçirmek üçin zynjyr bilen işleýän gaty ýa-da gürleýiş enjamy. Zawodymyz esasan her dürli uly bolmadyk standart önümleri öndürýär müşderiniň çyzgysyna we talaplaryna laýyklykda.Çukur materialy dişleriň ýeterlik güýjüne we könelmegine garşylygy üpjün etmelidir, şonuň üçin diş gatylygy gowulaşdyrmak üçin adatça ýüzüni söndürýär.
 • Hytaý KOMATSU D70 (INNER) D80 (INNER) D85 D20 PC60-7 / PC70-7 üçin sazlaýjy dartyş bahary

  Hytaý KOMATSU D70 (INNER) D80 (INNER) D85 D20 PC60-7 / PC70-7 üçin sazlaýjy dartyş bahary

  Trackol sazlaýjysynyň esasy wezipesi, aýakgap eşiginiň dartyş derejesini sazlamakdyr.Shoesol aýakgap eşigi ýöräninde, işsiz adamyň pyçak bilen hereket etmegine ýol açmak üçin uly dartgynlylyk döreder, şol bir wagtyň özünde, aýakgap eşigini boşatmak üçin ýol sazlaýjysyny gysar, şonuň üçin sazlaýjy buferlemek we goramak roluny ýerine ýetirer .
 • Katerpillar Komatsu we Shantui Sprocket segmenti

  Katerpillar Komatsu we Shantui Sprocket segmenti

  Ekskawator ýa-da buldozer zynjyr baglanyşyklarynyň arasynda şahada kogwel diýlip hem bilinýän bölekler we segmentler bar.Mundan başga-da, bu ulag arabasy zynjyryň iki baglanyşygyny birleşdirýän gyrymsylygyň üstünden geçýär.Çeňňek maşynyň hereketlendiriji enjamlarynyň töwereginde oturdylýar we diňe zynjyry sürmäge hyzmat edýär, şonuň üçin enjamyň agramyny götermeýär.
123456Indiki>>> Sahypa 1/7