Leňňe podşipnik

 • Qualityokary hilli ekskawator ätiýaçlyk şaýlary

  Qualityokary hilli ekskawator ätiýaçlyk şaýlary

  Ekskawatorda, ekskawatoryň öýi bilen ekskawatoryň aşagyndaky arabanyň arasynda keseligine oturdylan halka ýerleşýär we özboluşly dizaýny, ekskawatoryň öýüne we goşundylaryna öýe berkidilen hereketlendirijiniň kömegi bilen çäksiz tegelek aýlanmaga mümkinçilik berýär.
 • Hytaý Doosan DH150LC-7 DH200-5 DH210W DH215-7 Önümçilik

  Hytaý Doosan DH150LC-7 DH200-5 DH210W DH215-7 Önümçilik

  Öldüriji enjam aýlanýan stoldan, pyçakdan we pyçak mehanizminden durýar.Örtükli rulmanyň daşky ýaryşy boltlar bilen aýlanýan stol bilen, içki ýaryş dişler bilen aşaky çarçuwalar bilen baglanyşdyrylýar we içerki we daşarky ýaryşlaryň arasynda togalanýan jisimler ýerleşdirilýär.Aýlanýan stolda hereket edýän ekskawator iş enjamynyň wertikal ýük, gorizontal ýük we agdaryş pursaty daşarky ýaryş, togalanýan element we pyçakly içki ýaryş arkaly aşaky çäklere geçirilýär.Öldüriji mehanizmiň jaýy aýlanýan stoluň üstünde berkidilen we pyçakly dişli, pyçagyň içki ýaryşynda halka dişli bilen örtmek üçin ulanylýar.Çeňňek öz okunda aýlanyp ýa-da aýlanýan stoluň merkezi çyzygynda aýlanyp biler.Aýlanma mehanizmi işleýän mahaly, aýlanýan stol şassä görä aýlanar.
 • CAT swing halkasy eňňit halka ekskawator gidrawlik bölekleri 148-4741 136-2884 227-6081

  CAT swing halkasy eňňit halka ekskawator gidrawlik bölekleri 148-4741 136-2884 227-6081

  Ingeňil rulman ýa-da halka halkasy, adatça agyr, ýöne haýal öwrülýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlaw elementi bolup, köplenç adaty kran, swing howly ýa-da şemal öwüsýän platforma ýaly gorizontal platforma bolup durýar. keseligine ok degirmeni.
 • Gyzgyn satuw Ex200-5 ekskawator ýeňli aýlawly halka

  Gyzgyn satuw Ex200-5 ekskawator ýeňli aýlawly halka

  Ingeňil rulman ýa-da öldürilen halka, adatça agyr, ýöne haýal öwrüliýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlaw togalanýan elementdir, köplenç adaty kran, swing howly ýa-da şemal ýaly gorizontal platforma. keseligine ok degirmeniniň platformasy.
 • Ekskawator EX120-3 halka, ýeňli rulman, arzan halka rulman bahasy

  Ekskawator EX120-3 halka, ýeňli rulman, arzan halka rulman bahasy

  Flanes bilen ýeňil halkaly ýeňil inçe bölek, takyk işlemek, ýokary gözegçilikli gatylaşdyryş prosesi, işde ýeterlik gözden geçirmek we ökde materiallar bilen ýasalýar.
  Topyň ululygy, köplenç Slewing podşipnikine gelýän eksenel ýük we radial ýük babatynda saýlanýar.Speedokary tizlikli aýlaw programmasynda giňden ulanyldy.
 • Doosan DX225 ekskawator üçin ýokary güýçli polatdan ýasalan podşipnik

  Doosan DX225 ekskawator üçin ýokary güýçli polatdan ýasalan podşipnik

  Bir hatar dört nokat kontakt topy Slewing Bearing 2 oturgyçdan ybarat. Dizaýnda ykjam we agramy ýeňil.
  Toplar tegelek ýaryş bilen dört nokatda aragatnaşyk saklaýarlar, olaryň üsti bilen eksenel güýç, radial güýç we netijäniň pursaty bir wagtda döräp biler.
  Öldüriji konweýerler, kebşirleýji gollar we pozisiýalar, ýeňil, orta derejeli kranlar, ekskawatorlar we beýleki in engineeringener maşynlary üçin ulanylyp bilner.
 • kubota ýodajyk böleklerini satmak

  kubota ýodajyk böleklerini satmak

  Leňňe rulman, aýlaw halkasy, aýlaw stoly diýlip hem atlandyrylýar. Onda daşky halka, içki halka, togalanýan korpus, möhürler bar. Önümlerimiziň materialy, adatça, 42CrMo 50Mn ýaly ýokary garyndy gurluşly polatlardyr. -30 ℃ + 70 temperatura, müşderiniň islegi boýunça ýörite görnüşi düzüp bileris.
 • SK60 SK60-5 SK60-6 Kobelko üçin ekskawator

  SK60 SK60-5 SK60-6 Kobelko üçin ekskawator

  Ingeňil rulman ýa-da öldürilen halka, adatça agyr, ýöne haýal öwrüliýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlaw togalanýan elementdir, köplenç adaty kran, swing howly ýa-da şemal ýaly gorizontal platforma. keseligine ok degirmeniniň platformasy.("Öldürmek" ýerini üýtgetmän öwrülmegi aňladýar.)
 • Kobelco SK03 SK04 SK07-1 SK07-1-N2 SK07-N2 SK07-N2 SK07-2 SK09 üçin ekskawator öldüriji podşipnik

  Kobelco SK03 SK04 SK07-1 SK07-1-N2 SK07-N2 SK07-N2 SK07-2 SK09 üçin ekskawator öldüriji podşipnik

  Esasan tunel enjamlary, duralga we gämi abatlaýyş kranlary, gurluşyk enjamlary, ykjam kranlar, deňiz tehnologiýasy, diň kranlary, maşyn energiýa desgalaryny öwürmek, gämi desgasy kranlary, demir ýol kranlary, adam liftleri, ýel turbinalary, 200mm-den 5000mm aralygyndaky önümlerimiz. we başgalar.Aýratyn zerurlyklaryňyz üçin podşipnik dizaýnyny optimizirlemek ukybymyz deňi-taýy ýok we size hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis.