EX1200-5 ekskawator üçin 18 metr uzynlykdaky Boom ýokary öndürijiligi

Gysga düşündiriş:

Asyl ekskawator standart bum, adatça has gysga we kiçi iş aralygydyr. Uzyn aralyk ekskawator uly iş aralygydyr we metro gurluşygy, bent gurluşygy we ş.m. ýaly köp gurluşykda ideal enjamlardyr.
Uzyn aralyga çykýan ekskawator gazuw işlerinde, derýany gazmakda, deňizde deňizde, portda we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uzyn Boom ekskawatoryň beýany

1.Material:

a.Hemme Q345B polat, adaty uzak aralyga ýetmek üçin polat.b. 40tondan ýokary agyr we ekskawator tonnasy: topokarky we aşaky bölegi Q690D polat, Beýlekiler Q340B polatdan peýdalanýarlar.

2. Aýratynlyklary:

1. highokary güýç we çydamly polat material

2. Uzak gol perfoemanly ekskawator

3. Işleýiş diapazony giňeldi

4. Ekskawatoryň ähli markalary üçin ulanylýar.

5.Standard üpjünçiligi aşakdakylary öz içine alýar: çelek, lingkage, çelek silindr, 4 nebit turbageçiriji, 6 çeňňek, çalgy ulgamy.

6.Big bum, iberiş bahasyny tygşytlamak üçin konteýnerde ýerleşdirilmegi üçin iki sany birleşdirilen kompýuter bolup biler.

7.Hemme tikin kebşirlemezden ozal 45 dereje bolýar.

Uzyn Boom ekskawator aýratynlyklary

EX1200-5 iş aralygy
Boom uzynlygy 15500 mm
Goluň uzynlygy 12500 mm
Iň giň gerim (A) 27200 mm
Iň ýokary gazuw çuňlugy (B) 20000 mm
Iň ýokary gazuw beýikligi (D) 20300 mm
Dik diwarda iň ýokary çuňluk (C) 18408 mm
Iň ýokary düşüriş beýikligi (E) 17300 mm
Min aýlaw radiusy (F) 6500 mm
Çelekiň göwrümi 1.8m3
Hasap agramy 6 tonna

Uzyn Boom gazuw prosesi

UZAK-GÖRNÜŞ-ÖNÜMLER-setir

Uzyn Boom ekskawatory üpjün edip bileris

S / N. Model Goşundy Uzynlyk (M)
1 CAT320 çelek 0,4 sm 15.4
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
2 CAT320C çelek 0,4 sm 15.4
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
3 CAT320D çelek 0,4 sm 18
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
4 CAT322 çelek 0,4 sm 18
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
4 PC400-7 çelek 0,4 sm 22
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
5 ZX330LC-6 çelek 0,4 sm 21
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
6 EX200-5 çelek 0,4 sm 18
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
7 EX200-5 çelek 0,4 sm 15.4
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
8 SK200 çelek 0,4 sm 15.4
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
9 SK260 çelek 0,4 sm 18
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set
10 EC220 çelek 0,4 sm 18
çelek silindr 1 sany
6pc
sosna 7 sany
baglanyşyk taýagy 1set

Uzyn Boom ekskawator ýüklenýär

uzak aralyk

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler