Awstraliýada magdançylyk we gurluşyk pudagy boýunça gözleg

Magdançylyk Awstraliýa ykdysadyýetiniň köpden bäri özenini düzýär.Awstraliýa dünýäde iň köp litiý öndüriji we altyn, demir magdany, gurşun, sink we nikel öndürýän dünýäde iň uly bäş ýurtdyr.Şeýle hem, dünýäde iň uly urany we dördünji uly gara kömür baýlygy bar.Dünýäde dördünji uly magdançylyk ýurdy hökmünde (Hytaýdan, ABŞ-dan we Russiýadan soň) Awstraliýa ABŞ-nyň üpjün edijileri üçin mümkin bolan mümkinçilikleri görkezýän ýokary tehnologiýaly magdan enjamlaryna hemişe isleg döreder.

Theurt boýunça 350-den gowrak işleýän magdan känleri bar, olaryň takmynan üçden bir bölegi Günbatar Awstraliýada (WA), dörtden biri Kwinslendde (QLD) we bäşden bir bölegi Täze Günorta Uelsde (NSW) bolup, olary üç esasy edýär. dag magdanlary.Göwrümi boýunça Awstraliýanyň iň möhüm iki mineral harytlary demir magdanydyr (29 magdan), olaryň 97% -i WA-da gazylýar we köplenç gündogar kenarlarynda gazylýan kömür (90-dan gowrak magdan), QLD we NSW ştatlarynda. .

Awstraliýada magdançylyk senagaty

Magdan kärhanalary

Awstraliýada 20 sany meşhur magdan kompaniýasy:

 1. BHP (BHP Group Limited)
 2. Rio Tinto
 3. Fortescue metallar topary
 4. Newcrest Mining Limited
 5. Günorta32
 6. Angliýa Amerikan Awstraliýa
 7. Glencore
 8. Oz minerallary
 9. Ewolýusiýa magdançylygy
 10. Demirgazyk ýyldyz çeşmeleri
 11. Iluka çeşmeleri
 12. Garaşsyzlyk topary NL
 13. Mineral baýlyklary çäklendirilen
 14. “Saracen Mineral Holdings Limited”
 15. Gum çeşmeleri
 16. “Regis Resources Limited”
 17. Alumina Limited
 18. OZ Minerals Limited
 19. Täze umyt topary
 20. “Whitehaven Coal Limited”

Iş wagty: Iýun-26-2023