141-78-11253 dişleri 234-785-1121 satyjy maslahatlary satyň

Gysga düşündiriş:

Galplykdan geçenden soň, metal gurluşy we mehaniki häsiýeti gowulaşyp biler.Asyl uly kristal we prizmatik hrustal däne inçe bolýar we deň derejede ownuk bolýar, soň bolsa suwuklyk, ýumşaklyk, howa köpügi we salnan şlak basylýar we gurluşy ýakyn we berk bolýar, bu metalyň plastisitini we mehaniki häsiýetini gowulandyrýar.Castöne guýma eseriniň mehaniki häsiýeti, şol bir materialyň beýleki ýasalan böleklerinden has erbetdir.Mundan başga-da, ýasamak metal süýüm gurluşynyň üznüksizligine göz ýetirip biler we süýümiň gurluşyny we daşky görnüşini birmeňzeş saklap biler, metal tertipli bolar we uzak ömri we gowy mehaniki eýeçiligi kepillendirer.Takyk galyp ýasamagyň usuly.sowuk metbugat, ýyly metbugat ýasama eser ýasamak bilen deňeşdirip bolmaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Material pes erginli polat
Reňkler Gara ýa-da sary
Tehnika Ingasama guýma
Faceerüsti gatylyk 47-52HRC
Şahadatnama ISO9001-9002
FOB bahasy FOB Sýamen 5-50 ABŞ dollary / bölek
MOQ 2 bölek
Eltip bermegiň wagty Şertnama baglaşylandan soň 15-20 günüň içinde

 

Dizaýn / Gurluş / Jikme-jiklikler Suratlar

dişler we adapter (9) 422 dişler we adapter (9) 423 dişler we adapter (9) 424 dişler we adapter (9) 425

 

Üstünlikleri / aýratynlyklary:

Biziň kompaniýamyz eýýäm ISO9001-2000 halkara hil gözegçilik ulgamyndan geçdi.we önümleri täsir we gatylyk bilen öndürmek üçin öňdebaryjy synag, önümçilik enjamlary we takyk guýma tehnologiýasyny kabul edýär.

 

Çelek dişleri üçin has köp model bar:

ESCO
V17 V17AD V17SYL V19 V19AD V19SYL V23SYL
V29SHV V29SYL V33TYL V33SHV V33SYL V39RP V39RYL
V39SHV V39AD V39TYL V39SYL V43RYL V43SHV V43VX
V43AD V43SYL V43TYL V49SYL V51RYL V51SHV V51SYL
V59ARH V59SYL V61SYL V61RYL V61SD V61VX V69RYL
V69VX V81SD 25RC12
K80RP K80HDP K90TL K90RC K90RP K100 K110HDP
K25RC K30RC K40RC K40SYL 1040M25
HENSLEY
XS40TV XS40AD XS50TV XS50AD XS115RC XS115TV XS145SYL

 

Ekskawator geýýän bölekleri Bölüm agramy
J450 Diş 9W8452

12

Diş 9N4452

16.5

Diş 9w1453RP

15

Diş 9W8452RC

12.2

Adapter 6I6464

20.2

PIN 8E0468
Saklaýjy 8E8469
J550 Diş 9W8552

19

Diş 9N4552

28

Diş 9W8552RC

18

Adapter 6I6554-60

32

PIN 6Y8558
Saklaýjy 8E5559
Maslahat 138-6552

31

Adapter 3G9494

32

J600 Diş 6I6602

32

Diş 7Y0602

44

Adapter 6I6604-75

54

PIN 6I6608
Saklaýjy 6I6609
J700 Maslahat 4T4709

41

Maslahat 4T4703PT

63

Çeňňek 4T-4708
Saklaýjy 4T-4707
Saklaýjy agyr wezipe 113-4709
J800 Maslahat 6I8803

132

Adapter 6I8804

160

PIN 134-1808
Saklaýjy agyr wezipe 134-1809
Ekskawator geýýän bölekleri
PC650 Diş 209-70-54210RC

30

Adapter 209-70-74140-80

50

PIN 209-70-54240

28

PC1000 Diş 21N-72-14290

44

PIN 21N-72-14330
Komatsu Dozer bölekleri geýýär
D155 Ripper diş 175-78-31230

13.5

Ahyrzaman 175-71-22272

38

Ahyrzaman 175-71-22282

38

Goragçy 195-78-21320

14

D355 Ripper diş 195-78-21331

17

Goragçy 17M-78-21330

23

D375 Ripper diş 195-78-71320

26

Goragçy 195-78-71111

22

Dozer geýýän bölekler
R300 D4 Ripper diş 6Y0309

5.4

Goragçy
R350 D5, D6, D7 Ripper diş 6Y0359

10.9

Goragçy
R450 D8, D8L, D9 Ripper diş 9W2452HD

20.7

Ripper diş 9W2451HD

16.7

Goragçy 6J8814

15.2

Ripper diş 4T5452

22

Ahyrzaman 8E4193

67

Ahyrzaman 8E4194

67

Ahyrzaman 8E4196

75

Ahyrzaman 8E4197

75

Goragçy
R500 D11MS, D10N, D10, D9L Ripper diş 4T4501

24

Ripper diş 4T4502

25

Goragçy 9W8365

43

Ripper diş 4T5501

30

Ripper diş 4T5502

33

Ripper diş 4T5503

35

Goragçy 6Y8960 (132-1015)

43

R550 D11SS, D11DR Ripper diş 9W4551

42

Goragçy 9N4621

84

Ahyrzaman 8E4545

158

Ahyrzaman 8E4546

158

Çeňňek 9W1821

Önümler zawody

Önümler görkezilýär

Önümleri gaplamak we eltip bermek

Önümler zawody

Önümler görkezilýär

Önümleri gaplamak we eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler